top of page

שייט מפרשיות

כשהמצפן החיצוני זז כל הזמן
בימטוב בוחרים לכוון מערבה לים

יעדים מובילים

  • מיומנות אישית כאיש צוות בשייט

  • בריאות וחוסן – יעדי בריאות וחוסן פיזי ונפשי המושגים בספורט ימי.

  • חיזוק תחושת שייכות ומערכות תמיכה בעבודה קבוצתית .

  • יצירת גרעין מוביל לתחום שייט שיקומי עבור עמותות צבאיות.

היכן מתקיימים המפגשים?

מפגשי השייט  של ימטוב מתקיימים במרינה הרצליה  בהובלת סקיפרים מתנדבים מצוות ימטוב, בהנחיה שיקומית  של ימטוב.


נתינה לקהילה

קבוצות השייט מארחות בסירה משתקמים חדשים ואנשים עם נכויות מהקהילה בהתנדבות ובחשיפה לפעילות של הצוות ולוקחת חלק פעיל בהתנדבויות למען אוכלוסית נוספות של ימטוב בים וביבשה

על הפעילות

שייט הוא לב הספורט הימי.

זהו ספורט של עבודת צוות, של התמודדות ממושכת עם מגוון תנאי ים, של יציאה למרחבים ולעומק. שייט הישגי מפתח חשיבה, תפיסה מרחבית, קבלת החלטות לצד מיומנויות תקשורת, וויסות, עבודה בצוות, קבלת סמכות וכמובן פעילות גופנית הנדרשת בין תנודות הגלים ומשבי הרוח.

במפרשית דרושים מגוון יכולות ומגוון של אנשי צוות, כך שהאחד לומד להשלים את האחר, תוכנית זו בונה מערכות תמיכה ושמה דגש על עבודה קבוצתית ומתאימה לאנשים שחוו בדידות, תחושת ניתוק ויכולים להצטרף מחדש לקבוצה, משתקמים שעבורם הצוות ועבודת הצוות מובילים בתהליך השיקום שלהם.

bottom of page