top of page

גלישת גלים

כשהמצפן החיצוני זז כל הזמן
בימטוב בוחרים לכוון מערבה לים

המטרה:

יצירת שינוי משמעותי אצל משתקמים בעזרת גלישת גלים.


מרכיבי התוכנית:

לצד העיסוק הספורטיבי יש חיבור לתכני שיקום פרטניים לכל משתתף וכן לעבודה בקבוצה ויצירת שייכות.

על הפעילות

מחקרים מדעיים רבים משקפים את תרומת גלישת הגלים לאנשים עם פוסט טראומה.


קבוצות גלישת הגלים של ימטוב  נפגשות לאימון שבועי באשקלון, הרצליה ובשדות ים.

בתוכנית ימטוב  נוצרה עבודה קבוצתית שנעשית דרך הישג אישי בגלישה. הקמנו מערכת תמיכה וקבוצת שווים למשתקמים בעלי עניין בגלישה. קבוצות ימטוב הן משאב ייחודי המאפשרות הכללת ההישגים והשיח אל כלל תחומי החיים והרחבת 

מערכת תמיכה חברתית.

bottom of page