top of page
image5.png

להרחיב את הלב, לפגוש אנשים חדשים ולחבר חיבורים לא צפוים.

הפעילות שלנו

IMG_8909.jpg

קבוצת הבוגרים שלנו – שנה חמישית ברצפיות של מפגשים קבועים לקהילת צעירים המתמודדים עם עיבוד חוויות שירות מורכבות. חברי הקבוצה נפגשים לאימון שבועי ולסדנאות בתחומי החיים ,משתלבים בהובלת קבוצות ימטוב ובהתנדבויות שונות בקהילה ומהווים מודל שכדאי להכיר.

מפגשים של גלישת גלים לאנשים עם נכויות מורכבות, זאת אנחנו מקדמים באופן פרטני ואינטימי.

ימי התנדבות, מעורבות בקהילה דרך גלישת גלים ושייט היו ויהיו חלק מהתוכניות שלנו, כמו גם סדנאות מקצועיות.

תוכנית ימטוב פעילה בקבוצות לאורך כל רצועת החוף של ישראל מאשקלן בדרום, הרצליה במרכז ושדות ים בצפון בתחום השייט וגלישת הגלים כעיבוד חוויות שירות מורכבות.
 

בשיתוף בית הלוחם באר שבע פעילות ימית ״אחי ים״.

בשיתוף ״עמותת הסיירת הצפונית״ של בוגרי יחידת אגוז קבוצת גלישת גלים.

בשיתוף ״עמותת דובדבן״ קבוצת שייט שיוצאת להפלגה שבועית. 

בשיתוף ״עמותת ההולכים בראש״ של בוגרי יחידת עוקץ קבוצת גלישת גלים ועוד קבוצות...

 

הניסיון השיקומי מאפשר לנו ישירות ודרך שותפים להיות זמינים למשתתפים.

אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה שלאחריה הבהירו כי על ימטוב להרחיב את פעילותה במהירות כדי לענות על הצרכים ההולכים וגדלים של חיילים רבים החווים טראומה, אובדן, כאב וחרדה.


גלישת גלים

שייט מפרשיות

IMG_4596 2.jpeg

וואנטוב, רכב הגלישה הקהילתי

הסדנא של ימטוב

הסדנא של ימטוב

הקשבה לגוף שלנו והאומץ לעשות שינוים 

bottom of page