top of page

קבוצת גלישת גלים

״ומי שלא טוב לו ימטוב לו״

החזון:

שיקום מקצועי ונגיש דרך תוכניות גלישת הגלים בישראל.


המטרה:

יצירת שינוי משמעותי אצל משתקמים בעזרת גלישת גלים וסאפ.


מרכיבי התוכנית:

המפגשים עוסקים במיומנויות ספורט הימי, הצלחה בגלישה כמובן.

לצד העיסוק הספורטיבי יש חיבור לתכני שיקום פרטניים לכל משתתף וכן לעבודה בקבוצה, דינאמיקה בין אישית ותכני מנהיגות בהתאם לחזון הקבוצה כשותפה בבניית גלישת גלים שיקומי בארץ.

על הפעילות

בעולם, מוכרות תוכניות ושיתופי פעולה עם תוכניות גלישה טיפוליות ללוחמים עם פוסט-טראומה, פעילות שיקומית דרך גלישה לילדים במצבי סיכון, לילדים עם אוטיזם, פיגור וברמה ההישגית מתקיימות תחרויות גלישה לאנשים עם נכויות פיזיות וחושיות. לצד סקרי הערכה חיוביים קיימים מספר מחקרים מדעיים המשקפים את תרומת גלישת הגלים לאנשים עם פוסט טראומה.


קבוצת גלישת הגלים של ימטוב  נפגשת לאימון שבועי במועדון הגלישה ריף בהובלתו  של מדריך הגלישה טל סולמון ובליווי ישראל אלטמן

בתוכנית ימטוב  נוצרה עבודה קבוצתית שנעשית דרך הישג אישי בגלישה. הקמנו  מערכת תמיכה וקבוצת שווים למשתקמים בעלי עניין בגלישה. קבוצה זו כמשאב ייחודית ומאפשרת הכללת ההישגים והשיח אל כלל תחומי החיים והרחבת מערכת תמיכה חברתית.

הקבוצה עוסקת  בין השאר, בתכני מנהיגות כאשר משימתה הקהילתית תהיה להבנות את תחום גלישת הגלים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים בישראל.

אנחנו מאמינים

התמודדות והצלחה בחיבור פסגות גלים, חברות בלב ים, שאיפה למצוינות ועוצמה לכל אדם. דרכנו היא דרך הים, התמודדות והצלחה בחיבור פסגות גלים, חברות בלב ים, שאיפה למצוינות ועוצמה לכל אדם.

bottom of page